MUZIEKTHERAPIE

Miracles of Music wil muziektherapie voor iedereen toegankelijk maken. Muziek werkt direct in op ons brein, op emoties en stemmingen. Muziektherapie maakt daarvan gebruik door muziek maken, al dan niet geïmproviseerd, luisteren naar muziek en het gebruik van de stem. Dit zorgt voor opmerkelijke nieuwe mogelijkheden van interactie en expressie.

Muziektherapie verhoogt niet alleen de kwaliteit van leven van mensen met een beperking of hulpvraag – de therapie is ook een positieve ervaring voor mantelzorgers en professionals die ermee werken. Met muziek worden zorgtaken wat makkelijker en krijgt het dagelijks leven meer inhoud en plezier.

Muziektherapie zorgt onder meer voor:

  • Betere concentratie en cognitie en minder onrust en depressie bij dementie
  • Makkelijker communiceren bij afasie of een taalontwikkelingsstoornis
  • Betere revalidatie na een herseninfarct of bij parkinson
  • Minder apathie of destructief gedrag bij mensen met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking
  • Activeren en vergroten van de belevingswereld en sociaal gedrag van autistische kinderen
  • Versterken van het zelfbeeld, zelfvertrouwen en verminderen van faalangst;
  • Terugbrengen en verwerken van herinneringen, pijn en angst bij mensen met PTSS (zoals vluchtelingen, oorlogsslachtoffers en slachtoffers van geweld of misbruik)

Laagdrempelige muziektherapie!
De donaties die wij ontvangen en een deel van opbrengsten van de Miracles of Music show wordt gebruikt voor het aanbieden van gratis sessies muziektherapie aan mensen die daar zelf de financiële middelen niet voor hebben. In de Miracles of Music Meetings leert men van ervaren muziektherapeuten hoe je muziek kunt gebruiken om de kwaliteit van leven te verhogen voor mensen met een beperking of hulpvraag. Tijdens deze bijeenkomsten kun je als mantelzorger een gratis introductie therapiesessie afspreken met de aanwezige muziektherapeut(en).
Wilt u ook een sessie muziektherapie mogelijk maken?

In Nederland zijn er zo’n 700 muziektherapeuten actief. Ze werken binnen verpleeghuizen, revalidatie, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, verstandelijke gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, jeugdzorg, scholen en natuurlijk ook gewoon thuis.
Kijk ook eens op www.muziektherapie.nl

evelien-mescher_i-pod-brunswijck-019small
© Kim Strijbos - Vitalis WoonZorg Groep