fbpx

MUZIEKTHERAPIE WERKT

Muziektherapie is niet iets zweverigs maar doet mensen met een beperking of hulpvraag aantoonbaar goed. Miracles of Music wil muziektherapie voor iedereen toegankelijk maken. Muziek werkt direct in op ons brein, op emoties en stemmingen. Muziektherapie maakt daarvan gebruik door muziek maken, al dan niet geïmproviseerd, luisteren naar muziek en het gebruik van de stem. Dit zorgt voor opmerkelijke nieuwe mogelijkheden van interactie en expressie.

Muziektherapie verhoogt niet alleen de kwaliteit van leven van mensen met een beperking of hulpvraag – de therapie is ook een positieve ervaring voor mantelzorgers en professionals die ermee werken. Met muziek worden zorgtaken wat makkelijker en krijgt het dagelijks leven meer inhoud en plezier.

Muziektherapie zorgt onder meer voor:

  • Betere concentratie en cognitie en minder onrust en depressie bij dementie
  • Makkelijker communiceren bij afasie of een taalontwikkelingsstoornis
  • Betere revalidatie na een herseninfarct of bij parkinson
  • Minder apathie of destructief gedrag bij mensen met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking
  • Activeren en vergroten van de belevingswereld en sociaal gedrag van autistische kinderen
  • Versterken van het zelfbeeld, zelfvertrouwen en verminderen van faalangst;
  • Terugbrengen en verwerken van herinneringen, pijn en angst bij mensen met PTSS (zoals vluchtelingen, oorlogsslachtoffers en slachtoffers van geweld of misbruik)

Laagdrempelige muziektherapie!
De donaties die wij ontvangen en een deel van opbrengsten van de Miracles of Music show wordt gebruikt voor het aanbieden van gratis sessies muziektherapie aan mensen die daar zelf de financiële middelen niet voor hebben. In de Miracles of Music Meetings leert men van ervaren muziektherapeuten hoe je muziek kunt gebruiken om de kwaliteit van leven te verhogen voor mensen met een beperking of hulpvraag. Tijdens deze bijeenkomsten kun je als mantelzorger een gratis introductie therapiesessie afspreken met de aanwezige muziektherapeut(en).
Wilt u ook een sessie muziektherapie mogelijk maken?

In Nederland zijn er zo’n 700 muziektherapeuten actief. Ze werken binnen verpleeghuizen, revalidatie, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, verstandelijke gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, jeugdzorg, scholen en natuurlijk ook gewoon thuis.
Kijk ook eens op www.muziektherapie.nl

evelien-mescher_i-pod-brunswijck-019small
© Kim Strijbos - Vitalis WoonZorg Groep

Stop muziek in je mantelzorg

Je kan zelf alvast aan de slag met ‘muzikaal mantelzorgen’ met praktische tips samengesteld door Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie met wie Miracles of Music nauw samenwerkt.

Gebruik voorkeursmuziek – Maak gebruik van muziek die in het leven van de persoon betekenisvol is (geweest). Vraag (na) wat zijn of haar voorkeursmuziek is. Deze muziek zorgt voor veiligheid en herkenbaarheid.

Bepaal het doel –  Is de muziek ter ontspanning, afleiding of juist als activering bedoeld? Kies in de ochtend voor rustige muziek. Dit zorgt voor een fijne start van de dag. Gedurende de dag kun je rustige en activerende muziek afwisselen. In de avond is weer rustige muziek gewenst om de nacht ontspannen in te gaan.

Muziek tijdens zorgmomenten – Rustige, instrumentale muziek en voorkeursmuziek kunnen helpen bij het wassen, aankleden en het naar bed gaan. Zing of neurie zelf mee.

Muziek ter activering – Ga samen zingen of meebewegen en klappen op muziek, maak samen muziek. Je stimuleert iemand om te zingen, heel simpel door zelf te beginnen en dan de zin niet af te maken. Luister ook goed naar de spontane zang van de persoon en sluit daarop aan. De verbinding die je met elkaar via zingen maakt is onvergetelijk!

Samen muziek maken – Samen musiceren is een goede manier om emoties te kunnen uiten, het verbindt en vermindert gevoelens van eenzaamheid. Mensen met bijvoorbeeld dementie kunnen meer dan je soms denkt: vraag (na) of de persoon vroeger een instrument heeft bespeeld en bied deze (zo mogelijk) aan. Lukt praten niet meer zo goed dan kun je nog steeds contact maken door samen te spelen op allerlei instrumenten, ook al heeft iemand zelf nooit muziek gemaakt.

Blijf observeren – Kies de juiste muziek bij het juiste moment: in de ochtend, middag en avond kan de muziekbehoefte van een persoon verschillen. Blijf altijd observeren of de persoon het prettig vindt. Ook (regelmatige) momenten van stilte zijn belangrijk.

Schakel (zonodig) een muziektherapeut in – Als je meer wilt weten over de muzikale mogelijkheden, of als je beter wilt inspelen op de thuissituatie kun je altijd een muziektherapeut zoeken in jouw buurt via http://muziektherapie.nl