fbpx

Na het grote succes van vorig jaar organiseren we in 2019 opnieuw het Miracles of Music Congres. Het congres wordt gehouden in Gooiland Theater in Hilversum op dinsdag 12 november 2019 – vlak voor de zesde Europese Dag van de Muziektherapie.

Programma

De deelnemers doen nieuwe wetenschappelijke en praktijkkennis op met betrekking tot zowel professioneel als op eigen initiatief werken met muziek(therapie) in de thuissituatie of in de reguliere gezondheidszorg en hulpverlening. De deelnemers maken intensief kennis met nieuwe of reeds succesvolle methodieken en materialen.

Plenair programma

tekst..

 

Workshops

Ook dit jaar kunt u weer kennis vergaren en in gesprek gaan met verschillende specialisten over diverse thema’s in onze workshops. Deze workshops duren 45 minuten. Tijdens de workshops wordt je bijgepraat over alle (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van muziek in de zorg.

Overzicht van onze workshops

Trijntje Oosterhuis | Zing je angst weg

Podiumangst in welke vorm dan ook kennen we allemaal. Het hoort er bij, maar wat als het de overhand neemt en enorme angsten toeslaan? Tijdens de interactieve workshop laten we zien hoe ademhaling daarbij helpt en zo ontspannend kunnen zingen.

Voor wie : Voor Iedereen

Clare Macfarlane | Body percussion bij 1e fase trauma behandeling

Body percussion: naast je stem zijn je handen het andere instrument dat je altijd bij je hebt. We gaan actief aan de slag met tussendoor uitleg over achtergronden en hoe body percussion ingezet kan worden als zelfmanagement strategie tijdens 1e fase van trauma behandeling binnen muziektherapie bij mensen met complexe PTSS.

Voor wie: Belangstellenden in PTSS behandeling en GGZ

Rob van Alpen & Anne den Heijer | Mag ik heel even de aandacht

Aandacht wordt gezien als een voorspeller van behandelsucces. Cliënten die slechte aandachtsvaardigheden hebben vallen vaker uit bij behandeling. Muziektherapie kan aandachtsvaardigheden trainen. Technieken worden toegelicht en wordt er ingegaan op een RCT studie naar het effect van muziektherapie op aandacht bij cliënten in de forensische psychiatrie

Voor wie: Hulpverleners, verwijzers, muziektherapeuten, GGZ, Forensich

Ronnie Gardiner & Mariken Jaspers | De toepassing van RGM in de praktijk

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een vrolijke, gestructureerde, multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij ritme en muziek worden ingezet om beweging, spraak en cognitie te stimuleren. Doordat er meerdere hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd worden (o.a. zien, horen, motoriek, spraak, geheugen, gevoel) is het een enorm sterke manier om de conditie van de hersenen te verbeteren en mogelijk (gedeeltelijk) verloren gegane lichaamsfuncties te stimuleren

Voor wie: Professionals  neurologie (Parkinson, CVA/NAH, (beginnende) dementie, MS), psychiatrie, healthy ageing, kinderen (ADHD, stoornis autismespectrum)

Maria Elderling, Lorette Gijsbers & Suzanne Groot | MuzIC; LiveMuziek op de intensive care volwassenen

Livemuziek op een intensive care volwassenen lijkt onmogelijk, maar ervaring leert dat deze interventie zeer geschikt is om de intensive care te ‘ humaniseren’ Een verhaal uit de praktijk.

Voor wie: IC , zorgprofessionals, managers, bestuurder Cure Ziekenhuizen, musici, muziektherapeten

Esther Primowees- van Dam | Een muziekmethodiek voor mensen met een verstandelijke beperking

De methodiek is gericht op verschillende functies van muziek en de effecten. Feiten en achtergrondinformatie vormen de basis van waaruit verschillende werkvormen ( filmpjes, spel, oefeningen, instructie, werkbladen) kunnen worden ingezet om vooraf geformuleerde ontwikkeldoelen te evalueren en behalen. De methodiek kan worden ingezet door begeleiders, verwanten, vrijwilligers, gedragsdeskundigen en muziektherapeuten.

Esther Primowees- van Dam | Een muziekmethodiek voor mensen met een verstandelijke beperking

De methodiek is gericht op verschillende functies van muziek en de effecten. Feiten en achtergrondinformatie vormen de basis van waaruit verschillende werkvormen ( filmpjes, spel, oefeningen, instructie, werkbladen) kunnen worden ingezet om vooraf geformuleerde ontwikkeldoelen te evalueren en behalen. De methodiek kan worden ingezet door begeleiders, verwanten, vrijwilligers, gedragsdeskundigen en muziektherapeuten.

Voor wie: Begeleiders, gedragsdeskundigen, muziektherapeuten, vrijwilligers, verwanten in o.a. VGZ

Lizzy Dinghs - Muzikale Levenslijn | een muziektherapie-interventie voor mensen met dementie én hun mantelzorgers.

Muziek brengt verbinding. De persoon met dementie haalt samen met zijn/haar familielid gezamenlijke (muzikale) herinneringen op door muziek te luisteren, zingen of spelen. Hierdoor wordt de onderlinge interactie versterkt, het welzijn verbeterd en krijgt het familielid tools om non-verbaal in contact te zijn met zijn/haar naasten.

Voor wie: Zorgmedewerkers, mantelzorgers, muziektherapeuten o.a. V&V, VGZ

Anneke Naaijkens-Doek | Muziektherapie binnen het oncologisch werkveld

Anneke, muziektherapeut, zal in deze workshop ingaan op de mogelijkheden en effecten van muziektherapie binnen de verschillende fasen van behandeling voor mensen met kanker. Naast een theoretische achtergrond zal zij haar verhaal aanvullen met voorbeelden en werkvormen uit de praktijk.

Voor wie: Muziektherapeuten en andere professionals oncologie, Cure en Care

Karin Dunhof & Moniek Korsman | De verbindende kracht van Community Muziektherapie

Anneke, muziektherapeut, zal in deze workshop ingaan op de mogelijkheden en effecten van muziektherapie binnen de verschillende fasen van behandeling voor mensen met kanker. Naast een theoretische achtergrond zal zij haar verhaal aanvullen met voorbeelden en werkvormen uit de praktijk.

Voor wie: Verdieping voor muziektherapeuten en experts voor de inzet van innovatieve muzikale interventies in allerlei organisaties.

Lucas Dols | Creatieve muziekprocessen en de kracht daarvan binnen communities

Muziek en community

Voor wie: Professionals welzijn, onderwijs en trauma

Sander van Goor in samenwerking met Kenvak & Zuyd | Safe & Sound

Muziektherapie met vluchtelingen kinderen en jongeren met traumagerelateerde problematiek, gericht op het veerkrachtig omgaan met de problemen en met het verwerken van hun traumatische ervaringen. Methode is ontwikkeld door Sander van Goor en samen met KenVak wordt er op drie scholen onderzoek gedaan en de methode verder beschreven. In deze workshop zal de methode theoretisch en praktisch toegelicht worden alsmede de stand van zaken rondom het onderzoek

Voor wie: Muziektherapeuten, (muziek)leerkrachten, hulpverleners, beleidsmedewerkers werkend met getraumatiseerde vluchtelingen en statushouders

Monique van Bruggen-Rufi | Muziek bij getraumatiseerde Indische en Molukse ouderen, GGZ, V&V

De kans dat mensen uit het voormalig Nederlands-Indië door de gevolgen van een aaneenschakeling van traumatische gebeurtenissen bij het ouder worden bij de hulpverlening terechtkomen, is groot. Omdat deze mensen vaak niet (meer) in staat zijn om verbaal te communiceren, wordt deze hulpverlening beperkt. De inzet van muziek blijkt dan een grote meerwaarde. De workshop schetst een beeld hoe muziek wordt ingezet door zowel professionele alsook informele zorgverleners, om deze mensen te bereiken.

Voor wie: Professionals werkzaam in GGZ en V&V

Angelique Wardenier | In beweging door muzikale aanraking, V&V

In deze workshop laat de klassiek zangeres Angelique Wardenier je ervaren wat haar muziek teweegbrengt. Het dringt door tot in je diepste ziel, het raakt je en zet je in beweging. En een echte aanraking maakt die ervaring compleet. Zij vertelt hoe zij door haar optredens in verzorgingsinstellingen ouderen en patiënten met dementie in beweging brengt.

Voor wie: Speciaal voor de Care V&V en Vrijwilligersorganisaties

Irene Kruijssen & Eline Hoorweg | Het belevingsconcert

Een Belevingsconcert is een laagdrempelige manier om met een belevingsgerichte, zintuiglijke vorm van samenkomen, contact te maken met bewoners die een vergevorderde vorm van dementie hebben of mensen die om andere redenen moeilijk te bereiken zijn via andere activiteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt wordt van makkelijk bespeelbare muziekinstrumenten, zang, stilte, sfeer, poëzie en aanraking.
In deze workshop ervaar je wat het Belevingsconcert

Voor wie: Zorgprofessionals V&V

Ferdinand Beuse & Kees van Zantwijk | EnergiSing – samen zingen verbindt en vitaliseert

Zingen is fijn en wordt door zangers in koren als verkwikkend ervaren – het geeft rust, ontspanning en je krijgt er tegelijkertijd energie van.
We zingen samen en daarbij vertel ik over mijn ervaringen met koren op allerlei niveaus. Misschien raak je geïnspireerd en zie je kansen voor het koorzingen in je eigen organisatie

Voor wie: Zorgprofessionals V&V

Marijke Groothuis & Carola Werger | Mixen & Matchen – toepassingen van muziektechnologie binnen de klinische muziektherapie setting.

In deze workshop zullen we verschillende muziektechnologieën bestuderen en uitproberen en een verbinding leggen met het betekenisvol toepassen ervan in de muziektherapeutische praktijk. Daarnaast zal het belang van het professionaliseren van het werkveld aan de orde komen.

Voor wie: Muziektherapeuten, Opleiders

Pailine Verburg & Albert Berman | One note symphony

Iedereen (1-99) kan meedoen in het meest laagdrempelige orkest van Nederland. We spelen samen één noot op heel veel verschillende instrumenten. Meer is niet nodig om de ontroerende en verbindende kracht van muziek te kunnen ervaren!

Voor wie: Voor iedereen

Fryke Woude Kuiper & Victor Fu | Muziek als Medicijn

In het ErasmusMC wordt onderzoek in de praktijk gedaan, geinitieeerd door Prof. Hans Jeekel, naar het effect van muziek tijdens een operatie. Hoe is dat voor, tijdens en na een operatie en hoe is dit te verbreden op andere afdelingen in het ziekenhuis.

Voor wie: Cure (Anesthesie, OK)

Iris Sommer & Lucy Visser | Zing je stemmen weg

Stemmen horen komt veel voor, en geeft soms veel hinder. Er bestaan verschillende behandelingen, maar niet iedereen raakt daarmee stemmenvrij. Zingen kan dan een nuttige aanvulling zijn.

Voor wie: Muziektherapeuten, patienten, algemeen geïnteresseerden, GGZ

Govert Jan Bach | Muziekinzet bij Ouderen Psychiatrie. Ervaringen uit de praktijk van een pionier uit de jaren 1980 -2000

Govert Jan Bach is pastoraal psycholoog en werkte als geestelijk verzorger en onderzoeker 40 jaar in de GGZ. Daar zette hij steeds vaker muziek in de behandeling in. Hij laat zien en horen hoe hij muziek inzette in de GGZ. Welke richtlijnen hanteerde hij? Wat mocht wel, en wat beslist niet en hoe verwerkte hij de levensgeschiedenissen van componisten die door componeren vorm wisten te geven aan hun spanningen en psychische druk?

Voor wie: Breed en GGZ. (Muziek)therapeuten, Behandelaren, Verpleegkundigen, Verzorgers, Verzekeraars, Politiek

Pim Giel | Miracles of Music: leer 8 muzikale tips direct toe te passen in de zorg

8 tips & trics (verkorte landelijke MOM meeting) worden je bijgebracht waarbij iedereen vanaf morgen muziek kan inzetten bij mensen met een beperking. Laagdrempelig met entertainment, kennis overdracht en toepassingen a.d.h.v. de films van Pim Giel. Hoort, ziet en geniet.

Voor wie: Cure, Care, Welzijn, Mantelzorg

Ocker Repelaer van Driel & Evelien Mescher | Miracles of Music: leer 8 muzikale tips direct toe te passen in de zorg

8 tips & trics (verkorte landelijke MOM meeting) worden je bijgebracht waarbij iedereen vanaf morgen muziek kan inzetten bij mensen met een beperking. Laagdrempelig met entertainment, kennis overdracht en toepassingen a.d.h.v. de films van Pim Giel. Hoort, ziet en geniet.

Voor wie: Cure, Care, Welzijn, Mantelzorg

Mousse Drame | Probleem jongeren en mensen met gedragsafwijkingen laten meedoen

Mousse neemt alle workshopdeelnemers mee op een Djembe en laat de kracht van het instrument zien in het werken met groepen. Je hoeft niets te kunnen, mensen met autisme die geen contact maken, faalangst, ADHD gedrag. Mousse is er van overtuigd om met muziek contact te krijgen met de zogenaamde moeilijke doelgroep. Ervaar het zelf.

Voor wie: Welzijn, jongerenwerk, welzijn

Yesim Saltik & Jan Pieter van der Giessen | Muzik Ruhun Gidasidir (inzet van muziek/muziektherapie bij Turkse migranten)

Het aantal ouderen met een Turkse migratie achtergrond stijgt. Steeds vaker kiezen ze ervoor om bij ouderdom te verblijven in Nederland. Hoe kan muziek/muziektherapie bijdragen aan verschillende problematiek die deze doelgroep ervaart? Uit welke elementen bestaat de Turkse muziek? Welke culturele factoren spelen mee in de therapie?

Voor wie: Care V&V, GGZ, VGZ (alle geïnteresseerden zijn welkom)