fbpx

HET SWINGENDSTE CONGRES VAN NEDERLAND!

Leerdoelen

Miracles of Music maakt zich sterk voor meer muziek in zorg en welzijn. Via professionele interventies of door vrijwilligers en mantelzorgers die geleerd hebben om muziek in te zetten voor mensen met een beperking of trauma.
De deelnemers doen nieuwe wetenschappelijke en praktijkkennis op met betrekking tot zowel professioneel als op eigen initiatief werken met muziek(therapie) in de thuissituatie of in de reguliere gezondheidszorg en hulpverlening. De deelnemers maken intensief kennis met nieuwe of reeds succesvolle methodieken en materialen.

Na het volgen van dit congres is kennis opgedaan over:

 • De aanleg voor muziek.
 • De invloed van muziek op het gezonde brein.
 • De effecten van muziek(therapie) op het kwetsbare brein.
 • De effecten van (live) muziek op het IQ.
 • Werken aan het versterken van veerkracht van kinderen door inzet van muziek.
 • De effecten van (live) muziek op kinderen met een oorlogstrauma.
 • Het ontstaan en kenmerken van neurologische en fysiologische reacties naar aanleiding van het luisteren naar muziek.
 • Wanneer en hoe muziek(therapie) bij diverse cliëntgroepen in relatie tot de fysieke werking van muziek.
 • De laatste wetenschappelijke inzichten en lopende studies naar de fysiologische en neurologische effecten op het lichaam en brein van het luisteren naar muziek.
 • Specifieke kenmerken van muziek die bijdragen aan het verminderen van stress.
 • Verschillende onderzoeksresultaten die betrekking hebben op het gebruik van muziek in bewegingsrevalidatie.
 • Praktijkvoorbeelden van het gebruik van muziek in bewegingsrevalidatie.
 • Methodieken en praktische oefeningen voor het beïnvloeden van emoties en lichamelijke processen met behulp van de stem voor cliënten en mantelzorgers.
 • Methodieken en praktische oefeningen over het beïnvloeden van emoties en lichamelijke processen met behulp van de stem voor professionals.
 • Wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk over de werking en de effecten van muziektherapie bij diverse cliëntgroepen.
 • De invloed en het belang van muziek voor de hersenontwikkeling.
Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor:

 • Kwaliteitsregister – Verpleegkundigen & Verzorgenden (geaccrediteerd met 6 punten)
 • Registerplein – GGZ-Agogen, Maatschappelijk werk, Maatschappelijk werkers, Sociaal Agogen (geaccrediteerd met 6,5 punt)
 • Register Vaktherapie – Vak- en muziektherapeuten (geaccrediteerd met 6 punten)
 • ADAP – Kwaliteitsregister Paramedici – logopedisten (geaccrediteerd met 5 punt) *
 • NVVP – Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (geaccrediteerd met 1 punt)
 • KNGF – Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie – fysiotherapeuten

* : Dit is voor: ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, huidtherapeuten, optometristen, orthoptisten, podotherapeuten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, MBB’ers