DE DAG VAN DE MUZIEKTHERAPIE

Muziek is goed voor het brein, je gezondheid en de kwaliteit van leven. Hoe dat precies werkt ontdekt, hoort en ervaart u op het Miracles op Music Congres op 15 november – de vierde Europese Dag van de Muziektherapie die in zeker dertig landen gevierd wordt.

DAGPROGRAMMA

PLENAIR ZAAL 1, AULA

09.00 Ontvangst en registratie
09.45 Welkom en muzikale opening

10.00 Waarom zijn we allemaal muzikaal?
Prof. dr. Henkjan Honing, hoogleraar muziekcognitie – Auteur van “Iedereen is muzikaal”
Nagenoeg alle pasgeborenen hebben aanleg voor muziek, maar waarom verleren we dat en zijn sommige mensen muzikaal begaafd? Als we luisteren naar muziek, hoe werkt dat dan? Henk Jan Honing gaat de interactie aan met de zaal en levert bewijs ter plekke.

10.25 Muzikaal intermezzo

10.30 Hoe werkt muziek op ons brein bij ziekten en beperkingen?
Prof. dr. Dick Swaab, hoogleraar neurobiologie – Auteur van “Het creatieve brein”
Wanneer we getroffen worden door bepaalde ziekten, sociaal isolement of trauma’s, kunnen we vaak slecht of niet communiceren. Waarom kan muziek(therapie) die communicatie op gang helpen en zelfs invloed hebben op je IQ?

11.00 Koffiepauze

11.20 Vertoning documentaire Miracles of Music, introductie door Pim Giel, filmmaker
We kijken door de bril van muziektherapeuten, wetenschappers en muzikanten naar het effect van muziek op onze gezondheid. Wat doet het met henzelf, maar nog belangrijker voor kwetsbare mensen? De sterren in de film zijn o.a. muziektherapeuten Evelien Mescher, Sander van Goor en Elsbeth Siebeles en hun cliënten. prof. Erik Scherder en soulzangeres Berget Lewis.

12.30 Lunchpauze

-NA DE PAUZE 2 PARALLELLE SESSIES, U HEEFT TELKENS 3 KEUZES-

SESSIE BLOK 1, 13.20 – 14.05

ZAAL 1: Aula (650-900 plaatsen)
Twee voorbeelden van live muziek door musici:
De invloed van livemuziek op het IQ
Merel Vercammen, violiste en Klara Würtz, concertpianiste
Merel ontwikkelde een IQ app. Tijdens een interactieve sessie met livemuziek waarin uw IQ getest wordt. Kan muziek bijdragen aan een hogere score?

De invloed van muziek op kinderen in conflictgebieden
Lucas Dols contrabassist en oprichter Sounds of Change
Lucas verricht veel muzikaal belevingswerk in vluchtelingenkampen. Hij gaat in op de verschillen en relaties tussen improviseren, componeren en dirigeren.

ZAAL 2 (60 plaatsen)
Muziek en stress
Martina de Witte MA, MT-BC, Onderzoeker & docent muziektherapie HAN
Onderzoek laat zien dat specifieke inzet van muziek een positieve invloed heeft op stress. Tijdens deze workshop wordt ingezoomd op de specifieke kenmerken van muziek die bijdragen aan het verminderen van stress en worden deze effecten direct ervaren aan de hand van muziek.

ZAAL 3 (38 plaatsen)
De stem als primair instrument: workshop voor mantelzorgers & cliënten
Sylka Uhlig, PhD student Vrije Universiteit, afdeling Klinische Neuropsychologie
De stem is ons eerste en meest intieme instrument dat we dagelijks gebruiken. Wij zijn in staat om ons lichaam en onze emoties direct via de stem te beïnvloeden. In deze workshop proberen we eenvoudige vocale oefeningen uit die invloed kunnen hebben op ons welzijn.

SESSIE BLOK 2, 14.10 – 14.55

ZAAL 1: Aula (650-900 plaatsen)
De invloed van muziek op lichamelijke processen
Dr. Anna-Eva Prick, neuropsycholoog en senior onderzoeker Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën aan de Zuyd Hogeschool en Prof. Dr. Susan van Hooren, Bijzonder Hoogleraar Vaktherapie aan de Open Universiteit en Lector Kennisontwikkeling Vaktherapieën
Muziek luisteren of maken gaat gepaard met een veelheid aan fysieke reacties. De beleving van muziek (gevoelens, associaties e.d.) leidt tot neurologische en fysiologische reacties. Dit gebeurt in eerste instantie buiten het bewustzijn om. Zo kan muziek direct invloed hebben op de productie van stresshormonen, de hartslag, zweetproductie en ademhaling. De fysieke werking van muziek wordt in muziektherapie toegepast bij diverse cliëntencategorieën. Tijdens deze workshop zoomen Anna-Eva en Susan in op de huidige inzichten van de invloed van muziek op lichamelijke processen en zullen ze deze effecten ter plekke laten ervaren en inzichtelijk maken.

ZAAL 2 (60 plaatsen)
Door muziek bewogen: ritmisch bewegen in het brein
Dr. Rebecca Schaefer, neuropsycholoog en universitair docent Neuropsychologie aan de Universiteit Leiden
Bewegen op muziek is intuïtief, vaak automatisch, en vaak plezierig. Om muziek beter in te kunnen zetten bij het verbeteren van verstoorde beweging, helpt het om meer te weten over wat de beste voorspellers zijn van verbeterde beweging zijn, en wat er gebeurt in het brein als we op ritme bewegen, of zelfs een nieuwe beweging aanleren. In deze sessie bepreekt Rebecca Schaefer verschillende onderzoeksresultaten die betrekking hebben op het gebruik van muziek in bewegingsrevalidatie.

ZAAL 3 (38 plaatsen)
De stem als primair instrument: workshop voor zorgprofessionals
Sylka Uhlig, PhD student Vrije Universiteit, afdeling Klinische Neuropsychologie
De toepassing van de stem zoals in de andere workshop van Sylka Uhlig, wordt in deze workshop geïntensiveerd en praktisch toepasbaar voor de professional aangeboden.

PLENAIR ZAAL 1, AULA

15.15 Plenair muzikaal intermezzo

15.20 De waarde van muziektherapie
Evelien Mescher, muziektherapeut Vitalis en Prof. Dr. Susan van Hooren, Bijzonder Hoogleraar Vaktherapie aan de Open Universiteit en Lector Kennisontwikkeling Vaktherapieën
Muziektherapie kan worden ingezet bij de behandeling of begeleiding van mensen met allerlei hulpvragen. Zo wordt muziektherapie bijvoorbeeld toegepast bij kinderen met een verstandelijke beperking, bij jongeren met psychische klachten of autisme, volwassenen met burn-out klachten, PTSS of ouderen met dementie. Maar de toepassing van muziektherapie in de praktijk roept tegelijkertijd ook veel vragen op, zoals: Hoe werkt muziektherapie? Wat zijn de effecten? Evelien en Susan zullen dergelijke vragen vanuit zowel de praktijk als de wetenschap belichten en beantwoorden.

15.40 Muzikaal intermezzo

15.45 Waarom moeten we muziek gebruiken voor onze hersenontwikkeling?
Prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie – Auteur van “Singing in the brain”
Muziek is uit ons onderwijs verdwenen terwijl het een basis vormt in elke cultuur. Wat doet muziek precies in de hersenenontwikkeling en is dat aan te tonen? Via een technisch hoogstandje laat Erik Scherder u kijken in uw eigen brein en in dat van musici uit de show.

16.05 Muzikale afsluiting
16.10 Afsluiting door dagvoorzitter
16.15 Borrel

Donderdag 15 november 2018, 09.00 – 16.00 uur
Vrije Universiteit, Aula, Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
VOORINSCHRIJVING

Binnenkort start de voorinschrijving. Wilt u dat wij u op de hoogte houden?
Geef u dan hier op voor de nieuwsbrief  en volg en like ons op Facebook

Van het programma wilt u eigenlijk geen enkel onderdeel missen. De hoogleraren die het onderwerp vanuit wetenschappelijk perspectief belichten, zijn niet alleen zwaargewichten op hun vakgebied maar ook voortreffelijke performers.

Dat muziek vooral iets is dat je moet beleven wordt duidelijk tijdens de bijdragen van concertpianiste Klara Würtz, violiste Merel Vercammen en bassist Lucas Dols. En dan is er nog de film van Pim Giel die samen met muziektherapeuten laat zien welke, vaak verbluffende resultaten er met muziektherapie bereikt worden.

Het geheel wordt gepolijst met een muziekbelevenismarkt en randprogrammering met stands. Een uitstekende mogelijkheid om aan te haken als partner en sponsor. Meer weten?

310a70561

ACCREDITATIE

Vanaf 4 deelnemers per beroepsgroep wordt accreditatie aangevraagd:

Verpleegkundigen & Verzorgenden: kwaliteitsregister V&V
Verpleegkundig specialisten: VSR
Oefentherapeuten: ADAP
Fysiotherapeuten: KNGF
Huisartsen, medisch specialisten: ABAN
Specialisten ouderengeneeskunde: VERENSO
Revalidatieartsen: VRA
GZ-Psychologen, eerstelijnspsychologen: NIP
Vaktherapeuten: SRVB
Gedragstherapeuten: volgt nog
Ergotherapeuten: EN
Orthopedagogen: SKJ
Logopedisten: NVLF
Maatschappelijk werkers: BPSW
GGZ-Agogen en sociaal agogen: COOAB / BPSW