fbpx

Na het grote succes van vorig jaar organiseren we in 2019 opnieuw het Miracles of Music Congres. Het congres wordt gehouden in Gooiland Theater in Hilversum op dinsdag 12 november 2019 – vlak voor de zesde Europese Dag van de Muziektherapie.

We kiezen dit jaar voor meer inhoudelijke diepgang en voor een bredere doelgroep professionals uit cure, care (V&V, VGZ, GGZ), forensisch, welzijn, onderwijs en overheid.

Expertise
Deze keer bieden we een podium aan onder andere neuromusicoloog Arthur Jaschke, de hoogleraren Hans Jeekel en Iris Sommer, neurowetenschapper én klarinettist Ben van Cranenburgh en psychiater én violiste Esther van Fenema. Daarnaast verheugen we ons op de bijdrage van Trijntje Oosterhuis die niet alleen komt zingen maar ook een muzikale workshop verzorgt. Onze dagvoorzitter combineert cabaret en muziek; Vincent Bijlo.

Inhoud
Naast boeiende plenaire presentaties zijn er interactieve sessies en workshops en 5-minuten-pitches met nieuwe ideeën voor meer muziek in de zorg. Filmmaker Pim Giel presenteert zijn nieuwe documentaire “Mind & Music”. En natuurlijk valt er ook volop te genieten van muziek.

Belevenismarkt
Ook dit jaar is er weer een belevenismarkt rond muziek in de zorg. Diverse instellingen, bedrijven en natuurlijk onze sponsoren zorgen voor een bont palet aan stands en acts. Hou deze website in de gaten voor meer informatie over de inhoud.

Leerdoelen
Miracles of Music maakt zich sterk voor meer muziek in zorg en welzijn. Via professionele interventies of door vrijwilligers en mantelzorgers die geleerd hebben om muziek in te zetten voor mensen met een beperking of trauma.

      Doelgroepen

 • Muziektherapeuten
 • Activiteitenbegeleiders: SPH
 • Beleidsadviseurs (gemeente, welzijn, zorg, onderwijs)
 • Muziekdocenten
 • Docenten Muziektherapie
 • Fysiotherapeuten
 • Logopedisten
 • Verpleegkundigen (V&VN)
 • Psychologen (ook forensisch)
 • Psychiaters (ook forensisch)
 • Maatschappelijk werkers
 • Muziekagogen
 • Sociaal werkers
 • Studenten
 • Mantelzorgers
 • Brancheverenigingen

      Congrescommissie

 • Artur Jaschke, neuromusicoloog
 • Albert Berman, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie
 • Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper
 • dr. Hans Jeekel, hoogleraar chirurgie
 • dr. Iris Sommer, hoogleraar Cognitieve aspecten van neurologische en psychiatrische aandoeningen
 • Esther van Fenema, psychiater